31.7.2017
On-line registrácia

15.8.2017
Info o prijatí príspevku

23.-25.10.2017
Konferencia
23.10. - 25.10.2017
Uložiť do kalendára
Smolenice, Slovensko
Zobrazit na mape

Program

PONDELOK / MONDAY
23. októbra 2017 / October 23th, 2017
13:00 REGISTRÁCIA / REGISTRATION
14:00 – 14:05 OTVORENIE KONFERENCIE / OPENING CEREMONY
Lucia Kučerová
Kmeňové bunky a fyziológia nádorov / Stem cells and tumor physiology
Predsedníčka/Chair: Miroslava Matúšková
14:05 - 14:45 Kmeňové bunky v liečbe kritickej končatinovej ischémie
Juraj Maďarič
14:45 - 15:15 Tumor physiology and cancer progression
Silvia Pastoreková
15:15 - 15:45 Proteomické analýzy v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění
Marián Hajdúch
Babákova prednáška
16:00 - 16:10 Slávnostné odovzdanie Babákovej medaily
Uvedenie Babákovej prednášky
Lucia Kučerová, Juraj Krajčovič
16:10 - 17:00 XV. Babákova prednáška
DNA instability biomarkers in molecular epidemiology studies: environmental and genetic factors in the aetiology of cancer and other diseases
Mária Dušinská
17:00 WELCOME DRINK / POSTER VIEWING
19:00 VEČERA / DINNER

UTOROK / TUESDAY
24. októbra 2017 / October 24th, 2017
Angiogenéza / Vascular research
Predsedníčka/Chair: Andrea Bábelová
9:00 - 9:40 EPIGENETIC REGULATION OF ANGIOGENESIS
Ralf Brandes
9:40 – 10:20 NADPH OXIDASES IN ENDOTHELIAL FUNCTION AND DYSFUNCTION
Katrin Schröder
10:20 - 10:40 Expression and catalytic activity of pH modulating CA IX increases aggressive behavior of tumor cells
Michaela Debreová
10:40 - 11:00 Co vše lze detekovat pomocí technologie Duolink® PLA (proximity ligation assay)?
Stanislav Kukla, Life Science divízia Merck spol. s r. o.
11:00 – 11:15 COFFEE BREAK
Terapeutická rezistencia a progresia nádorov / Therapeutic resistance and tumor progression
Predsedníčka/Chair: Marína Cihová
11:15 - 12:00 Aberrant DNA repair drives therapeutic resistance in glioblastoma
Petra Hamerlik
12:00 - 12:15 The impact of mesenchymal stromal cells on colorectal carcinomaderived chemoresistant cells
Barbora Kvokačková
12:15 - 12:30 Testicular germ cell tumors: from chemosensitivity to chemoresistance
Silvia Schmidtová
12:30 - 14:00 OBED / LUNCH
Intervencia pri chronických ochoreniach / Intervention in NCD
Predseda/Chair: Jozef Ukropec
14:00 - 14:40 Ako sa robí klinický výskum a návrh zmeny životného štýlu v prevencii a liečbe neprenosných chronických ochorení
Adela Penesová
14:40 - 15:20 Cvičenie v prevencii a liečbe diabetu a kognitívnej dysfunkcie: výskum a prenos do praxe
Jozef Ukropec
15:20 - 15:40 Vedie dlhodobý hypogonadizmus k metabolickému syndrómu u potkanov?
Veronika Borbélyová
15:40 - 16:00 AVE0991 zlepšuje metabolizmus glukózy - pravdepodobná úloha inzulínu a IRAP v kostrovom svale
Viktória Lóry
16:00 - 16:10 COFFEE BREAK
VARIA
Predsedníčka/Chair: Martina Poturnajová
16:10 - 16:30 Monitoring the expression of stress-induced ligands in patients with CLL
Hana Hermanová
16:30 - 16:50 CAM model pre experimentálnu onkológiu
Monika Buríková
16:50 - 17:05 Tumor necrosis factor alpha overexpressed in colorectal carcinoma cells causes complete loss of tumorigenicity in vivo
Silvia Tyčiaková
17:05 - 18:00 POSTER SESSION
19:00 SPOLOČENSKÝ VEČER / RECEPTION

STREDA / WEDNESDAY
25. októbra 2017 / October 25th, 2017
Mikroorganizmy a mikrobióm / Microorganisms and microbiom
Predseda/Chair: Juraj Krajčovič
9:00 - 9:30 Plastids as drug targets in parasitic microorganisms
Juraj Krajčovič
9:30 - 9:45 Neuronal cell death after rickettsial infection is associated with activation of pro-apoptotic and pro-inflammatory molecules
Rastislav Šorf
9:45 - 10:00 Štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom
Lenka Wachsmannová
10:00 - 10:30 Erik Bonke, Promega: CRISPR-Mediated Gene Tagging with the Bioluminescent HiBiT Technology
Lambda-Life
10:30-11:00 COFFEE BREAK
Nové biomarkery / Novel biomarkers
Predsedníčka/Chair: Zuzana Kozovská
11:00 - 11:15 Znížená expresia onkogénnych mikroRNA v plazme pacientok s karcinómom prsníka
Ivana Fridrichová
11:15 - 11:30 Využitie PTK7 biomarkerov na skorú diagnostiku onkologických ochorení
Alexandra Poturnayová
11:30 - 11:45 Carbonic anhydrase I affects the production of exosomes in prostatic cancer cells
Radivojka Vulić
11:45 - 12:00 Effect of fecal exosomes on colitis induced in mice
Barbora Konečná
12:00 - 12:30 Genetic Stability Programs for Inbred and Outbred Laboratory Mice and Rats
Jutta Davidson, VELAZ, Charles River, Animalab s.r.o.
12:30 - 12:40 UKONČENIE KONFERENCIE / CLOSING CEREMONY
Lucia Kučerová
12:40 - 14:00 OBED / LUNCH