31.7.2017
On-line registrácia

15.8.2017
Info o prijatí príspevku

23.-25.10.2017
Konferencia
23.10. - 25.10.2017
Uložiť do kalendára
Smolenice, Slovensko
Zobrazit na mape

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi v mene organizačného výboru srdečne Vás pozvať na konferenciu XXII. Biologické dni s podtitulom "Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu", ktorá sa bude konať v dňoch 23.10. - 25.10.2017 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach na Slovensku. Konferenciu organizujeme v spolupráci s Česko-slovenskou biologickou spoločnosťou, z.s., a máme ambíciu predstaviť hlavné smery biomedicínskeho výskumu, ktorým sa venujeme v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave. Významní odborníci zo spolupracujúcich inštitúcií a BMC SAV, ktorí prijali pozvanie na konferenciu, určite uvedú príklady, ako poznatky základného výskumu preniesť do klinickej praxe a ako ponúknuť klinickým pracoviskám riešenie konkrétnych vedeckých otázok.

Konferencia nadväzuje na dlhodobú tradíciu podujatia, ktoré sa koná od roku 1964. Na Slovensku sa Biologické dni v minulosti konali len trikrát, a to v roku 1969 v Trnave, v roku 1975 v Bratislave a v roku 1979 v Košiciach. Tešíme sa, že po dlhom čase prídu českí a slovenskí odborníci z oblasti molekulárnej biológie, onkológie, endokrinológie, virológie, medicíny a genetiky na stretnutie do priestorov Smolenického zámku.

Tématicky sme zvolili široký záber biologických vied s cieľom priniesť odbornej verejnosti prehľad najaktuálnejších poznatkov o príčinách, liečbe aj prevencii infekčných a neinfekčných chronických ochorení, ako sú kardiovaskulárne, onkologické, chronické respiračné a metabolické ochorenia. Program konferencie sme rozložili do troch dní, v rámci ktorých Vás pozývame prihlásiť svoje príspevky na aktívnu účasť prostredníctvom stránky, na ktorej sa nachádzate. Veríme, že ponuka odborného programu je pre Vás atraktívna a využijete túto príležitosť nielen na stretnutie so svojimi kolegami, ale aj na nadviazanie nových pracovných aj osobných kontaktov. Dúfame, že podujatie sa pre Vás zároveň stane príjemnou spločenskou udalosťou v prekrásnom prostredí jesenných Malých Karpát.

Na stretnutie sa teší

Za organizačný a programový výbor konferencie

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV
Predsedníčka organizačného a programového výboru konferencie XXII. Biologické dni